Hoàn toàn thoải mái. Theo đúng lịch trình của quý khách.