Sơ đồ khoang hành khách Máy bay Boeing Business Jet

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây
Đây là sơ đồ chỗ ngồi của máy bay Boeing Business Jet với 28 ghế hành khách, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng chờ, 6 lối ra và 4 phòng ngủ.
Xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây

Đây là sơ đồ chỗ ngồi của máy bay Boeing Business Jet với 16 ghế hành khách, 2 nhà vệ sinh, 2 phòng chờ, 6 lối ra và 4 phòng ngủ.

Kích thước khoang hành khách

Dài24,1/Cao2,2/Rộng3,5 (m)

Ghế

16/26 (thêm 4 phòng ngủ)