Boeing Business Jet

Thông số kỹ thuật

 • Nhà sản xuất Boeing
 • Tốc độ bay 836 km/giờ
 • Thời gian bay tối đa
  • 12 giờ, 16 phút (16 ghế)
  • 11 giờ, 45 phút (26 ghế)
 • Phạm vi bay tối đa
  • 10.226 km (16 ghế)
  •   9.804 km (26 ghế)

Khoảng vận hành

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây
 • Madrid
 • London
 • Tel Aviv
 • Dubai
 • Seoul
 • Sydney
 • Seattle
 • Anchorage
 • Honolulu
 • Auckland