Global Express XRS

Thông số kỹ thuật

 • Nhà sản xuất Bombardier
 • Tốc độ bay 865 km/giờ
 • Thời gian bay tối đa 11 giờ, 36 phút
 • Phạm vi bay tối đa 10.095 km

Khoảng vận hành

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây
 • Paris
 • Seattle
 • Los Angeles
 • Dubai
 • Seoul
 • Tokyo
 • Bangkok
 • Honolulu
 • Sydney