Sơ đồ khoang hành khách Máy bay Sikorsky 76C+

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây

Đây là sơ đồ chỗ ngồi của Sikorsky với 6 ghế hành khách bao gồm 2 ghế đơn và 1 ghế sofa cho 3~4 hành khách, với khoang hành lý ở phía sau.

Ghế

5-6