Máy bay Sikorsky 76C+

Thông số kỹ thuật

  • Tốc độ bay 257 km/giờ
  • Khoảng cách bay tối đa 602 km
  • Thời gian bay tối đa 2 giờ 50 phút