Chương trình đổi thưởng với Thành viên gia đình

Thông tin chương trình gia đình

Chuyển giao vé thưởng

Các hội viên SKYPASS có thể chuyển giao vé thưởng cho các thành viên đã đăng ký trong gia đình bằng cách đổi số dặm tích lũy của mình.

Chương trình gia đình

Tối đa 5 thành viên gia đình, bao gồm hội viên đã đăng ký tài khoản, có thể đổi điểm thưởng thông qua Chương trình gia đình. Tất cả số dặm tích lũy của hội viên đã đăng ký sẽ được sử dụng khi cộng gộp số dặm của gia đình.

  • Chương trình gia đình cần có sự ủy quyền từ thành viên gia đình.
  • Ủy quyền có hiệu lực cho đến khi quý khách rút khỏi chương trình và quý khách có thể ủy quyền hoặc rút khỏi việc gộp dặm qua trang web bất cứ lúc nào.

Phương thức kết hợp số dặm gia đình mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Family mileage combination details
Trước
Ngày 23 tháng 7 năm 2019
  • Quý khách có thể nhận được một khoản thưởng bằng cách bù số dặm quý khách thiếu bằng số dặm của một thành viên gia đình.
  • Nếu thời hạn sử dụng dặm bay của thành viên gia đình ngắn hơn thời hạn của quý khách, quý khách có thể sử dụng dặm bay của họ trước, ngay cả khi quý khách có đủ số dặm để thanh toán chuyến bay.
    Vui lòng đăng ký bằng cách liên hệ với văn phòng chi nhánh hoặc qua tổng đài của chúng tôi.
Sau
ngày 24 tháng 7 năm 2019
  • Quý khách có thể nhận được một khoản thưởng bằng cách bù số dặm quý khách thiếu bằng số dặm của một thành viên gia đình.
  • Quy tắc mới áp dụng cho tất cả các sản phẩm thưởng mà Chương trình gia đình có áp dụng.

Các thành viên hợp lệ trong gia đình

Các thành viên gia đình có thể bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cha mẹ vợ, con rể, con dâu, ông bà và các cháu.

Cách đăng ký hoặc thay đổi đăng ký gia đình

Đăng ký gia đình phải được hoàn thành trước khi chuyển giao vé thưởng cho các thành viên gia đình hoặc để đổi vé thưởng thông qua Chương trình gia đình.

Quý khách có thể gửi đơn yêu cầu cùng các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình qua trang web, fax hoặc gửi đến văn phòng của chúng tôi tại địa phương.

  • Fax: 310-417-5696 (Mỹ và Canada), 02-2656-8989 (Hàn Quốc), 06-6264-3438 (Nhật Bản)

Trong trường hợp có sự thay đổi trong các thành viên gia đình đã đăng ký, vui lòng liên hệ với Korean Air để cập nhật đăng ký gia đình của quý khách.

Thời gian xử lý sau khi gửi đăng ký là khoảng 1-2 tuần.

Cách sử dụng vé thưởng qua chương trình xác nhận/gia đình

Vé thưởng và/hoặc vé thưởng nâng hạng có thể được xuất qua trang web, trung tâm dịch vụ hay văn phòng vé tại địa phương.

Khi tới phòng vé tại địa phương để đăng ký vé thưởng, hội viên phải nộp một mẫu đổi điểm thưởng cùng với CMND có ảnh của mình.