Chương trình đổi thưởng với Thành viên gia đình

Thông tin chương trình gia đình

Chuyển giao vé thưởng

Các hội viên SKYPASS có thể chuyển giao vé thưởng cho các thành viên đã đăng ký trong gia đình bằng cách đổi số dặm tích lũy của mình.

Chương trình gia đình

Những hội viên không có đủ số dặm để đổi vé thưởng có thể thêm dặm bằng số dặm của các thành viên trong gia đình trực tiếp.

Lên đến 5 thành viên gia đình, bao gồm hội viên SKYPASS, có thể đổi điểm thưởng thông qua Chương trình gia đình. Tất cả số dặm tích lũy của hội viên sẽ được sử dụng khi cộng gộp số dặm của gia đình.

Các thành viên hợp lệ trong gia đình

Các thành viên gia đình có thể bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cha mẹ vợ, con rể, con dâu, ông bà và các cháu.

Cách đăng ký hoặc thay đổi đăng ký gia đình

Đăng ký gia đình phải được hoàn thành trước khi chuyển giao một vé thưởng cho các thành viên gia đình hoặc để đổi vé thưởng thông qua Chương trình gia đình.

Quý khách có thể gửi đơn yêu cầu cùng các giấy tờ chứng minh của gia đình qua trang web, fax hoặc gửi đến văn phòng của chúng tôi tại địa phương.

  • Fax: 310-417-5696 (Mỹ và Canada), 02-2656-8989 (Hàn Quốc), 06-6264-3438 (Nhật Bản)

Trong trường hợp có sự thay đổi trong các thành viên gia đình đã đăng ký, vui lòng liên hệ với Korean Air để cập nhật đăng ký gia đình của quý khách.

Thời gian xử lý sau khi gửi đăng ký là khoảng 1-2 tuần.

Giấy tờ chứng minh gia đình

Đăng ký hoặc thay đổi đăng ký gia đình trên trang web

Tải về mẫu đăng ký cho chương trình gia đình Open in new window 

Cách sử dụng vé thưởng qua chương trình xác nhận/gia đình

Vé thưởng và/hoặc vé thưởng nâng hạng có thể được xuất qua trang web, trung tâm dịch vụ hay văn phòng vé tại địa phương.

Khi tới phòng vé tại địa phương để đăng ký vé thưởng, hội viên phải nộp một mẫu đổi điểm thưởng cùng với CMND có ảnh của mình.

Đổi thưởng tại văn phòng chi nhánh

Các loại vé thưởng được áp dụng cho xác nhận thưởng / chương trình gia đình

Tải về mẫu đơn (Kế hoạch gộp dặm bay gia đình/Yêu cầu đổi thưởng dặm bay) Open in new window