Chương trình đổi thưởng với Thành viên gia đình

Thông tin chương trình gia đình

Chuyển giao vé thưởng

Các hội viên SKYPASS có thể chuyển giao vé thưởng cho các thành viên đã đăng ký trong gia đình bằng cách đổi số dặm tích lũy của mình.

Chương trình gia đình

Những hội viên không có đủ số dặm để đổi vé thưởng có thể thêm dặm bằng số dặm của các thành viên trong gia đình trực tiếp.

Tối đa 5 thành viên gia đình, bao gồm hội viên đã đăng ký tài khoản, có thể đổi điểm thưởng thông qua Chương trình gia đình. Tất cả số dặm tích lũy của hội viên đã đăng ký sẽ được sử dụng khi cộng gộp số dặm của gia đình.

Tuy nhiên, nếu thời hạn sử dụng dặm bay của thành viên gia đình ngắn hơn thời hạn của quý khách, quý khách có thể sử dụng dặm bay của họ trước, ngay cả khi quý khách có đủ số dặm để đổi thưởng. Điều này chỉ áp dụng cho một vé thưởng và một phần thưởng thêm. Để đăng ký, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc văn phòng chi nhánh của chúng tôi.

Các thành viên hợp lệ trong gia đình

Các thành viên gia đình có thể bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cha mẹ vợ, con rể, con dâu, ông bà và các cháu.

Cách đăng ký hoặc thay đổi đăng ký gia đình

Đăng ký gia đình phải được hoàn thành trước khi chuyển giao vé thưởng cho các thành viên gia đình hoặc để đổi vé thưởng thông qua Chương trình gia đình.

Quý khách có thể gửi đơn yêu cầu cùng các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình qua trang web, fax hoặc gửi đến văn phòng của chúng tôi tại địa phương.

  • Fax: 310-417-5696 (Mỹ và Canada), 02-2656-8989 (Hàn Quốc), 06-6264-3438 (Nhật Bản)

Trong trường hợp có sự thay đổi trong các thành viên gia đình đã đăng ký, vui lòng liên hệ với Korean Air để cập nhật đăng ký gia đình của quý khách.

Thời gian xử lý sau khi gửi đăng ký là khoảng 1-2 tuần.

Cách sử dụng vé thưởng qua chương trình xác nhận/gia đình

Vé thưởng và/hoặc vé thưởng nâng hạng có thể được xuất qua trang web, trung tâm dịch vụ hay văn phòng vé tại địa phương.

Khi tới phòng vé tại địa phương để đăng ký vé thưởng, hội viên phải nộp một mẫu đổi điểm thưởng cùng với CMND có ảnh của mình.