Lợi ích & Giảm giá dành cho hội viên SKYPASS

Các hội viên SKYPASS nhận được nhiều quyền lợi khác nhau bao gồm thưởng dặm bay và giảm giá từ các đối tác của SKYPASS. Chỉ cần xuất trình thẻ SKYPASS của quý khách để được hưởng các lợi ích và đặc quyền của hội viên.