Thuê Xe

Dịch vụ thuê xe của Đối tác

Trong nước

 • SK
 • Lotte

Quốc tế

 • Hertz
 • Rentalcars.com
 • AVIS
 • Alamo
 • Quốc gia

Parther Rental Car Services  Tìm hiểu thêm

Điều kiện chung

 • Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện khi đặt chỗ. Cộng dặm có thể không có sẵn theo khu vực, chi nhánh, v.v.
 • Luôn cung cấp số hội viên SKYPASS của quý khách khi thực hiện đặt chỗ, sau đó xuất trình thẻ hội viên khi quý khách đến lấy xe.
 • Dặm bay sẽ được ghi có vào tài khoản SKYPASS của người lái xe (người thuê) được liệt kê trong đặt chỗ của quý khách.
 • Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của quý khách trong vòng 4 tuần kể từ ngày nhận dịch vụ. Để đảm bảo quý khách nhận được dặm bay phù hợp, vui lòng giữ lại biên nhận hay voucher của quý khách. (Cho phép tối đa 8 tuần đối với Rentalcars.com)
 • Nếu quý khách thuê lái xe sẽ không có cộng dặm.
 • Nếu dặm bay không được ghi có chính xác vào tài khoản của quý khách, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách trong vòng 180 ngày kể từ ngày quý khách đến lấy xe.
 • Dặm được cộng theo yêu cầu của một công ty đối tác. Vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty cho thuê xe cụ thể để biết thêm chi tiết.