Thẻ tín dụng

Các Công ty đối tác phát hành Thẻ tín dụng (Hàn Quốc)

Seoul_185866290

Các Công ty đối tác phát hành Thẻ tín dụng (Khu vực khác)

NewYork_110814934

Lưu ý

  • Thẻ tín dụng có thể được cấp phù hợp với tiêu chuẩn của từng công ty phát hành thẻ tín dụng (ngân hàng).
  • Thông thường, dặm bay sẽ được thêm vào tài khoản của quý khách trong vòng từ 2 đến 4 tuần sau ngày thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, tiêu chuẩn cộng dặm của các công ty đối tác là khác nhau. Vui lòng liên hệ với công ty đối tác để biết thêm chi tiết.
  • Dặm bay được tích lũy trong chương trình SKYPASS của Korean Air vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2008, có giá trị trong 10 năm, tính từ ngày đăng vào tài khoản của quý khách. Sau khoảng thời gian đó, bất kỳ dặm bay chưa được đổi sẽ hết hạn. Dặm bay được tích lũy vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 sẽ không hết hạn.
  • Thẻ tín dụng của đối tác có cùng số SKYPASS và không chỉ chuyến bay của Korean Air mà còn dặm bay của các hãng hàng không đối tác khác sẽ được quản lý cùng nhau.
  • Phí hội viên được tính theo quy định của công ty phát hành thẻ thẻ tín dụng là không thích hợp với Korean Air.
  • Khi số hội viên SKYPASS thay đổi, vui lòng liên hệ với các công ty phát hành thẻ tín dụng đối tác (ngân hàng) trước, để tránh bị mất dặm bay trong tài khoản SKYPASS hiện có.