Khách sạn

Khách sạn tại Hàn Quốc

 • KAL Hotel (Jeju/Seogwipo)
 • Lotte Hotel (tại Hàn Quốc)
 • The Shilla Seoul

Hotels in Korea Tìm hiểu thêm

Khách sạn trên toàn thế giới 1

 • Hotels.com
 • Booking.com
 • Khách sạn Marriott
 • Hyatt Hotels & Resorts
 • ALL, Accor Live Limitless

Hotels Worldwide 1 Tìm hiểu thêm

Khách sạn trên toàn thế giới 2

 • Dusit Hotels & Resorts
 • Tập đoàn khách sạn InterContinental
 • Waikiki Resort Hotel (Hawaii)
 • Shangri-La Hotels & Resorts
 • Okura Nikko Hotels

Hotels Worldwide 2 Tìm hiểu thêm

Lưu ý thận trọng khi sử dụng Khách sạn

 • Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện khi đặt phòng khách sạn. Nhìn chung, việc cộng dặm chỉ áp dụng khi quý khách thanh toán tiền đặt phòng ở mức giá thông thường hoặc mức giá cho phép cộng dặm bay. Ngoài ra, các điều kiện và điều khoản của các khách sạn thành viên trong các nhóm liên kết có thể thay đổi.
 • Chỉ được cộng dặm cho một phòng khách sạn do một hội viên SKYPASS thanh toán trực tiếp.
 • Chỉ được tính là một lần lưu trú tại khách sạn cho dù thời gian lưu trú dài hay ngắn hoặc số đêm lưu trú nhiều hay ít.
 • Số dặm sẽ được cộng vào tài khoản của quý khách trong vòng 4 tuần sau thời gian lưu trú tại khách sạn hoặc ngày chuyển điểm. (Cho phép tối đa 8 tuần đối với Hotels.com và Dusit Hotels & Resorts)
 • Nếu có thiếu sót hoặc nhầm lẫn về số dặm bay, vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận phòng. Hãy đảm bảo quý khách giữ lại phiếu thu hoặc chứng từ cho tới khi xác nhận số dặm bay chính xác đã được cộng vào tài khoản của quý khác.
 • Ssẽ không thể hoàn lại hoặc chuyển lại dặm được chuyển từ chương trình tích điểm của đối tác.
 • Dặm được cộng theo yêu cầu của một công ty đối tác. Vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn cụ thể để biết thêm chi tiết.