Các đối tác khác

Các đối tác khác

Đổi Tiền/Chuyển Tiền

 • Ngân hàng KB Kookmin (KB Kookmin Bank)
 • Ngân hàng NongHyup (NongHyup Bank)
 • Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank)
 • Citi Bank

Money Exchange / Transfer 

Khác

 • OK Cashbag
 • Hội viên Lotte
 • Cyber SkyShop
 • S-oil
 • Hanjin Travel
 • Hanjin Express/Global 
  (Đóng gói và Vận chuyển)
 • Điểm H

Others 

Lưu ý

 • Để được sử dụng các dịch vụ của đối tác và cộng dặm bay, quý khách cần đăng ký tham gia hội viên SKYPASS. Sau khi đã đăng ký thành công, quý khách vui lòng cung cấp số hội viên mỗi lần sử dụng dịch vụ.
 • Dặm được chuyển từ chương trình tích điểm của đối tác sẽ không thể hoàn lại hoặc chuyển lại.
 • Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của quý khách trong vòng 2-4 tuần kể từ ngày nhận dịch vụ. Nếu quý khách không nhận được, vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ.
  (Cho phép tối đa 12 tuần để chuyển tiền cho Citi Bank)
 • Dặm được cộng theo yêu cầu của một công ty đối tác. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ cụ thể để biết thêm chi tiết.