Các đối tác khác

Các đối tác khác

Đổi Tiền/Chuyển Tiền

 • Ngân hàng KB Kookmin (KB Kookmin Bank)
 • Ngân hàng NongHyup (NongHyup Bank)
 • Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank)
 • Citi Bank

Đổi Tiền/Chuyển Tiền Tìm hiểu thêm

Khác

 • OK Cashbag
 • Hội viên Lotte
 • Cyber SkyShop
 • S-oil
 • Hanjin Travel
 • Hanjin Express
 • H.Point

Khác Tìm hiểu thêm

                                                                               

Lưu ý

 • Để được sử dụng các dịch vụ của đối tác và cộng dặm bay, quý khách cần đăng ký tham gia hội viên SKYPASS. Sau khi đã đăng ký thành công, quý khách vui lòng cung cấp số hội viên mỗi lần sử dụng dịch vụ.
 • Dặm được chuyển từ chương trình tích điểm của đối tác sẽ không thể hoàn lại hoặc chuyển lại.
 • Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của quý khách trong vòng 2-4 tuần kể từ ngày nhận dịch vụ. Nếu quý khách không nhận được, vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ.