Thưởng Phòng chờ KAL

Đổi dặm bay SKYPASS để sử dụng Dịch vụ phòng chờ của KAL.

Khi đổi điểm số dặm SKYPASS, quý khách có thể vào phòng chờ KAL:
4.000 dặm cho phòng chờ quốc tế; 2.000 dặm cho phòng chờ nội địa tại Hàn Quốc.

Thưởng Phòng chờ KAL

(mỗi 1 người)
Phòng chờ
Phòng chờ có sẵn
Số dặm đổi thưởng

Quốc tế

Busan, Seoul/Gimpo, Seoul/Incheon, Fukuoka, Nagoya, Osaka, Tokyo/Narita, Los Angeles, New York, Honolulu

4.000

Nội địa

Busan, Daegu, Gimpo, Gwangju, Jeju

2.000

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Khi đổi điểm số dặm SKYPASS, quý khách có thể vào phòng chờ KAL do Korean Air vận hành. (Đổi điểm tại thời điểm vào phòng chờ) 
  • Phòng chờ KAL tại sân bay Jeju đóng vai trò là cả phòng chờ quốc tế và nội địa.
  • Vé phải được xuất với số hiệu chuyến bay của Korean Air. 
  • Quý khách có thể sử dụng phòng chờ vào ngày bay và tùy theo việc phòng chờ còn chỗ hay không. (Phần thưởng phòng chờ KAL không áp dụng trong mùa cao điểm từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8)
  • Quý khách cần thực hiện đổi điểm từ tài khoản của mình. (Chuyển phần thưởng và Chương trình gia đình không áp dụng cho Chương trình Thưởng nghỉ tại phòng chờ của KAL.) Bằng cách đổi thêm số dặm bay từ tài khoản của mình, quý khách có thể mời thêm hành khách cùng đi (tối đa 4 hành khách, tính cả quý khách) cùng đi trên một chuyến bay của Korean Air.
  • Quý khách không cần đổi dặm cho trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi. Trẻ em cần số dặm đổi điểm như người lớn.