Thưởng Vòng quanh thế giới

Thưởng Vòng quanh thế giới

Đổi dặm SKYPASS để thưởng thức tour du lịch vòng quanh thế giới với các hãng hàng không thành viên Skyteam. Nếu chuyến đi theo một hướng liên tục, theo hướng đông hoặc tây, bao gồm cả các tuyến xuyên Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Dương, và các thành phố khởi hành và điểm đến ở cùng một quốc gia thì đủ điều kiện tham gia chương trình Thưởng Vòng quanh thế giới.

Ví dụ về Hành trình

Ví dụ Hành trình đủ điều kiện Việc đi lại này theo một hướng liên tục bao gồm cả các tuyến bay xuyên Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Dương.

Ví dụ 1 Hành trình không hợp lệ: Nếu quá cảnh tại thành phố đi ban đầu, hành trình phải kết thúc trong cùng thành phố đi.

Ví dụ 2 Hành trình không hợp lệ:  Chuyến đi này bao gồm hai tuyến bay xuyên Đại Tây Dương và không theo một hướng liên tục.

Điều khoản và Điều kiện Thưởng Vòng quanh thế giới

Số dặm yêu cầu
  • Hạng Phổ thông: 140.000 dặm
  • Thương gia: 220.000 dặm
  • Hạng Phổ thông + Hạng Thương gia: 220.000 dặm
    khi kết hợp các hạng vé, dặm bay hạng thương gia sẽ được áp dụng cho toàn bộ hành trình.
    Số dặm tương tự được yêu cầu cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ sơ sinh.
Đặt chỗ và Xuất vé 
  • Đặt chỗ: Trung tâm Dịch vụ của Korean Air, Văn phòng Khu vực.
  • Xuất vé: Văn phòng Khu vực Korean Air.
  • Vé thưởng bay vòng quanh thế giới có thể được đặt/xuất cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Sản phẩm này sẽ được ngừng kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.
Điều khoản và Điều kiện Thưởng Vòng quanh thế giới

Vui lòng kiểm tra các Điều khoản và Điều kiện trước khi xất vé Thưởng Vòng quanh thế giới.
Xem Chi tiết Mở trong cửa sổ mới 

Lưu ý: Xin lưu ý rằng tuyến bay và lịch trình bay có thể thay đổi mà không cần thông báo trước theo chính sách và điều kiện của hãng hàng không đối tác. Chỗ ngồi đổi thưởng có thể không có sẵn tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi còn trống của hãng vận chuyển khai thác. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Korean Air để biết thông tin chi tiết.