Điều khoản và Điều kiện Thưởng Vòng quanh thế giới

Số dặm yêu cầu

 • Hạng Phổ thông: 140.000 dặm
 • Hạng Thương gia: 220.000 dặm
 • Hạng Phổ thông + Hạng Thương gia: 220.000 dặm (khi kết hợp các hạng vé, quy định hạng thương gia sẽ được áp dụng cho toàn bộ hành trình)
  Quy định áp dụng cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh tương tự như người lớn.

Đặt chỗ và Xuất vé

 • Đặt chỗ: Tại phòng vé của Korean Air và Trung tâm Dịch vụ của Korean Air (1588-2001).
 • Xuất vé: Tại phòng vé của Korean Air.

Quy định về đặt chỗ

Tính hợp lệ

Thời gian hiệu lực là một năm kể từ ngày xuất vé (không được phép gia hạn thời gian hiệu lực)

Thay đổi hành trình

Thay đổi một phần hành trình là hợp lệ với mức phí áp dụng như sau (phải xuất vé lại tại phòng vé của Korean Air)
Phí (căn cứ vào ngày yêu cầu thay đổi): Đến ngày 31 tháng 7 năm 2017: Phí / Sau ngày 1 tháng 8 năm 2017: 30.000 KRW

Hoàn tiền (Hủy vé)
 • Hoàn tiền chỉ hợp lệ khi vé hoàn toàn chưa được sử dụng, vé đã sử dụng một phần không đủ điều kiện để được hoàn tiền.
 • Có thể hoàn tiền nếu dùng khấu trừ dặm làm phí hoàn tiền (Số lượng khác nhau theo trạng thái hợp lệ)

Đến ngày 31 tháng 7 năm 2017

Chi tiết về khấu trừ dặm
Ngày áp dụng (ngày yêu cầu) Khấu trừ dặm
Trong thời hạn hiệu lực của vé

Không có

Ngoài thời hạn hiệu lực của vé

10.000 Dặm

Sau ngày 1 tháng 8 năm 2017

Chi tiết về khấu trừ dặm
Ngày áp dụng (ngày yêu cầu) Khấu trừ dặm
Trong thời hạn hiệu lực của vé

3.000 Dặm

Ngoài thời hạn hiệu lực của vé

10.000 Dặm

Chặng dừng và Quá cảnh

Do các giới hạn như lựa chọn thành phố quá cảnh, số chặng dừng và điểm quá cảnh tối đa, vui lòng kiểm tra chi tiết và tư vấn với Trung tâm Dịch vụ của Korean Air (1588-2001).

Xem chi tiết quy định

Giới hạn khác

 • Phần thưởng bay vòng quanh thế giới không thể được sử dụng trong khoảng thời gian không áp dụng của mỗi hãng hàng không trong liên minh SkyTeam.
 • Không có thưởng nâng hạng đối với vé Thưởng Bay vòng quanh thế giới
 • Các chuyến bay liên danh không hợp lệ cho vé Thưởng Bay vòng quanh thế giới
 • Vé Thưởng Bay vòng quanh thế giới khác với chương trình Bay Vòng quanh Thế giới của SkyTeam, do đó quy định cũng khác nhau.
 • Tất cả các quy tắc và điều kiện SKYPASS khác có thể được áp dụng
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Korean Air (1588-2001)