Thưởng dịch vụ xe Limousine của KAL

Tận hưởng sự thoải mái trong xe limousine KAL với "Phần thưởng xe Limousine KAL" bằng cách đổi dặm bay của quý khách.

* Xem lịch trình và tuyến đường sử dụng xe Limousine KAL: www.kallimousine.com Open in new window 

Bảng đổi điểm vé thưởng

Tuyến bay
Số dặm đổi thưởng

Incheon-Gimpo

1.000

Cách sử dụng

  1. Redeem Miles

  2. Print Ticket

  3. Get On Board the
    Limousine Bus

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Việc đổi thưởng Limousine có thể được cấp trên trang web của Korean Air và quý khách phải xuất trình vé để được sử dụng dịch vụ xe limousine. 
  • Vé có thể được cấp cho quý khách và các thành viên trong gia đình đã đăng ký trên trang web của chúng tôi. 
  • Vé có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày cấp và vé không sử dụng sẽ không được hoàn lại trước ngày hết hạn.  

ĐỔI DẶM BAY ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIMOUSINE KAL Open in new window