Sản phẩm đổi thưởng

Đổi dặm SKYPASS của quý khách để mua các sản phẩm có Logo Korean Air.

Sản phẩm Quy đổi bằng Dặm thưởng (Các sản phẩm chính)

Chi tiết Bảng quy đổi Dặm thưởng
Mục Số dặm đổi thưởng
Máy bay A380-800 1:100 34.000
Bộ gấu bông Teddy 12.000
Máy bay A380-800 1:200 8.000
Junior Teddy Bear Set 7.000
Bộ nước tinh khiết Jeju 6.000
Bộ máy bay 3D MICOMIC 6.000
Bộ chăn 3.000

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Sản phẩm chỉ được đăng trên trang web của Korean Air (chỉ tại Hàn Quốc, trang web tiếng Hàn Quốc).
  • Không được phép vận chuyển sản phẩm ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.
  • Có thể gộp dặm trong Chương trình Gia đình.

Vận chuyển/Trả lại/Trao đổi: Cyber Logitec Company limited (Tel 1544-4060)