Sản phẩm đổi thưởng

Đổi dặm SKYPASS của quý khách để mua các sản phẩm có Logo Korean Air.

Sản phẩm Quy đổi bằng Dặm thưởng (Các sản phẩm chính)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Sản phẩm chỉ được đăng trên trang web của Korean Air (chỉ tại Hàn Quốc, trang web tiếng Hàn Quốc).
  • Không được phép vận chuyển sản phẩm ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.
  • Có thể gộp dặm trong Chương trình Gia đình.

Vận chuyển/Trả lại/Trao đổi: Cyber Logitec Company limited (Tel 070-4854-9202)


Đặt sản phẩm Open in new window 

Nhấp vào nút "Đặt sản phẩm" ở trên để mở Danh sách sản phẩm của Korean Air qua trang Hàn Quốc/tiếng Hàn Quốc.