Đổi dặm bay lấy vé đi thăm làng văn hóa dân gian

Có thể đổi dặm để đi thăm Viện bảo tàng Làng văn hóa dân gian Jeju.

Bảng đổi điểm vé thưởng

Khách
Số dặm đổi thưởng
(dựa trên 1 mỗi người)

Người lớn

1.500

Người cao tuổi

1.200

Thanh thiếu niên

1.000

Trẻ em

900

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Để sử dụng thưởng đổi dặm bay lấy vé đi thăm làng văn hóa dân gian, vui lòng xuất trình thẻ hội viên SKYPASS của quý khách và CMND có ảnh.
  • Thưởng này chỉ có thể được chuyển cho các thành viên gia đình đã được đăng ký thông qua biểu mẫu Đơn đăng ký gia đình trên trang web của Korean Air.
  • Không được phép gộp dặm trong Chương trình gia đình.
  • Thông tin liên hệ làng văn hóa dân gian Jeju
    Điện thoại: 064-787-4501~2 / Email: h116@kas.co.kr

Biểu mẫu xác nhận chuyển thưởng

Nếu hội viên sử dụng dặm bay của mình thì không cần phải nộp Đơn xác nhận chuyển thưởng.