Đổi dặm bay lấy vé đi thăm làng văn hóa dân gian

Có thể đổi dặm để đi thăm Viện bảo tàng Làng văn hóa dân gian Jeju.

Bảng đổi điểm vé thưởng

(1 người)

Chi tiết Bảng đổi thưởng
Khách Số dặm đổi thưởng
Người lớn 1.200
Trẻ em/Thiếu niên 800

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

  • Để sử dụng phần thưởng đổi Dặm bay lấy vé đi thăm làng văn hóa dân gian, vui lòng xuất trình thẻ hội viên SKYPASS của quý khách và giấy tờ tùy thân có ảnh.
  • Thưởng này chỉ có thể được chuyển cho các thành viên gia đình đã được đăng ký thông qua biểu mẫu Đơn đăng ký gia đình trên trang web của Korean Air.
  • Không được phép gộp dặm trong Chương trình gia đình.
  • Thông tin liên hệ làng văn hóa dân gian Jeju

    Điện thoại: 064-787-4501 to 2 / Email: h116@kas.co.kr

Biểu mẫu xác nhận chuyển thưởng (Open in new window)

Nếu hội viên sử dụng dặm bay của mình thì không cần phải nộp Đơn xác nhận chuyển thưởng.