Thuê xe

Korean Air hợp tác với các công ty Hanjin và Hertz Rent-a-Car để cung cấp dịch vụ cho thuê xe.

Dịch vụ cho thuê xe chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.