Khách sạn

Korean Air hợp tác với Hotels.com để cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trên toàn cầu.

Tích lũy 1 dặm SKYPASS cho mỗi USD chi tiêu vào đặt phòng khách sạn trên Air-Hotels.com.