Sân bay Thành phố

Sân bay Thành phố Samseong-dong

Địa điểm

22, Teheran-ro 87-gil, Gangnam-gu, Seoul

Giờ hoạt động

Quầy Vé: 8:00 sáng ~ 6:30 chiều
Quầy làm thủ tục lên máy bay: 5:20 sáng ~ 6:30 chiều

Thời gian làm thủ tục lên máy bay muộn nhất
 • Các chuyến bay khởi hành từ Incheon: 3 giờ 20 phút trước khi khởi hành
  Hành khách không thể làm thủ tục lên máy bay tại Sân bay Thành phố Samseong-dong cho các chuyến bay khởi hành trước 8:40 sáng

Hành khách hợp lệ

Các hành khách có đặt chỗ đã được xác nhận để bay trên các chuyến bay quốc tế của Korean Air trong cùng ngày
-  Đối với hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Sân bay Incheon

 • Tham chiếu 1 Hành khách trên chuyến bay liên danh
  • Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của Korean Air (số hiệu chuyến bay của hãng vận chuyển khác): Có thể làm thủ tục lên máy bay
   VD) Số hiệu chuyến bay AF5093 (Chuyến bay thực tế: KE909, Korean Air)
 • Hành khách đi theo đoàn không thể làm thủ tục lên máy bay tại sân bay thành phố.

Chi tiết dịch vụ

Quy trình làm thủ tục lên máy bay, bao gồm kiểm tra hành lý và xuất nhập cảnh, có thể thực hiện.

Xuất vé cho chuyến bay quốc tế/nội địa và giải quyết các vấn đề liên quan đến SKYPASS.

Thông tin về việc đi lại tới Sân bay Incheon

 1. Hãy bắt chuyến xe buýt limousine từ sân bay thành phố sau khi đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh
 2. Đến sân bay Incheon
 3. Đi qua cửa khởi hành và cửa kiểm tra an ninh (sử dụng lối đi khởi hành đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố)
 4. Đi qua điểm kiểm tra xuất nhập cảnh đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố
 5. Đi tới khu vực chờ xuất nhập cảnh tại cửa lên máy bay
 6. Lên máy bay

Ga hàng không thành phố Seoul

Địa điểm

378 Cheongpa-ro, Yongsan-gu, Seoul

Giờ hoạt động

 • Quầy làm thủ tục lên máy bay: 05:20 sáng ~ 19:00 tối
 • Thời gian làm thủ tục lên máy bay muộn nhất: 3 giờ 20 phút trước khi máy bay khởi hành

Hành khách hợp lệ

Hành khách trên các chuyến bay được khai thác trên máy bay của Korean Air từ Sân bay Incheon, hành khách có đặt chỗ đã xác nhận cho các chuyến bay quốc tế, hành khách có thẻ lên máy bay với số hiệu chuyến bay của Korean Air (tham khảo phần lưu ý)

Lưu ý
 • Hành khách trên chuyến bay thuê bao riêng không thể làm thủ tục lên máy bay tại sân bay thành phố.
 • Dịch vụ làm thủ tục cho các chuyến bay đến Hoa Kỳ (bao gồm Guam) sẽ không còn thực hiện được.
 • Những hành khách này không thể được xuất vé hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến SKYPASS.
 • Những hành khách sử dụng UM, xe lăn hay dịch vụ Chăm sóc Gia đình và những hành khách khác yêu cầu hỗ trợ, cũng như hành khách có thú cưng đi cùng, không thể làm thủ tục lên máy bay.
 • Chỉ những hành khách sử dụng tàu cao tốc mới có thể làm thủ tục lên máy bay. Giảm giá áp dụng khi mua vé tàu cao tốc.

* Tham chiếu 1 Hành khách trên chuyến bay liên danh

 • Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của Korean Air (số hiệu chuyến bay của hãng vận chuyển khác): Có thể làm thủ tục lên máy bay
  VD) Số hiệu chuyến bay AF5093 (Chuyến bay thực tế: KE909, Korean Air)
 • Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của hãng vận chuyển khác (số hiệu chuyến bay của Korean Air): Không thể làm thủ tục lên máy bay
  VD) Số hiệu chuyến bay AF5909 (Chuyến bay thực tế: AF267, Air France)

Chi tiết dịch vụ

 • Quy trình làm thủ tục lên máy bay, bao gồm kiểm tra hành lý và xuất nhập cảnh, có thể thực hiện.
 • Hành lý lớn, như nhạc cụ hoặc ván trượt tuyết có độ dài 155 cm trở lên không thể làm thủ tục tại sân bay thành phố.

Thông tin về việc đi lại tới Sân bay Incheon

 1. Hãy bắt tàu cao tốc sau khi kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố
 2. Đến sân bay Incheon
 3. Đi qua cửa khởi hành và cửa kiểm tra an ninh (sử dụng lối đi khởi hành đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố)
 4. Đi qua điểm kiểm tra xuất nhập cảnh đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố
 5. Đi tới khu vực chờ xuất nhập cảnh tại cửa lên máy bay
 6. Lên máy bay

Ga Sân bay thành phố KTX Gwangmyeong

Địa điểm

Tầng ngầm (B1), ga KTX Gwangmyeong (đi bằng cửa số 4, tầng 1)

Giờ hoạt động

 • Quầy làm thủ tục lên máy bay: 06:30 sáng ~ 19:00 tối (Xuất nhập cảnh 07:00 ~ 19:00)
 • Thời gian làm thủ tục lên máy bay muộn nhất: 3 giờ 20 phút trước khi máy bay khởi hành

Hành khách hợp lệ

Hành khách trên các chuyến bay được khai thác trên máy bay của Korean Air từ Sân bay Incheon, hành khách có đặt chỗ đã xác nhận cho các chuyến bay quốc tế, hành khách có thẻ lên máy bay với số hiệu chuyến bay của Korean Air (tham khảo phần lưu ý)

* Lưu ý
 • Hành khách trên chuyến bay thuê bao riêng không thể làm thủ tục lên máy bay tại sân bay thành phố.
 • Kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2018, dịch vụ làm thủ tục cho các chuyến bay tới Hoa Kỳ (bao gồm Guam) sẽ thực hiện được.
 • Những hành khách này không thể được xuất vé hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến SKYPASS.
 • Những hành khách sử dụng UM, xe lăn hay dịch vụ Chăm sóc Gia đình và những hành khách khác yêu cầu hỗ trợ, cũng như hành khách có thú cưng đi cùng, không thể làm thủ tục lên máy bay.

* Tham chiếu 1 Hành khách trên chuyến bay liên danh
- Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của Korean Air (số hiệu chuyến bay của
  hãng vận chuyển khác): Có thể làm thủ tục lên máy bay
  VD) Số hiệu chuyến bay AF5093 (Chuyến bay thực tế: KE909, Korean Air)
- Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của hãng vận chuyển khác (số hiệu chuyến bay
  của Korean Air): Không thể làm thủ tục lên máy bay
  VD) Số hiệu chuyến bay AF5909 (Chuyến bay thực tế: AF267, Air France)

Chi tiết dịch vụ

 • Quy trình làm thủ tục lên máy bay, bao gồm kiểm tra hành lý và xuất nhập cảnh, có thể thực hiện.
 • Hành lý lớn, như nhạc cụ hoặc ván trượt tuyết không thể làm thủ tục tại sân bay thành phố.

Thông tin về việc đi lại tới Sân bay Incheon

 1. Hãy bắt tàu cao tốc sau khi kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố
 2. Đến sân bay Incheon
 3. Đi qua cửa khởi hành và cửa kiểm tra an ninh (sử dụng lối đi khởi hành đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố)
 4. Đi qua điểm kiểm tra xuất nhập cảnh đối với những người đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh tại sân bay thành phố
 5. Đi tới khu vực chờ xuất nhập cảnh tại cửa lên máy bay
 6. Lên máy bay