Sân bay Thành phố

Sân bay Thành phố

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, các Sân bay Thành phố đã tạm thời dừng quy trình làm thủ tục chuyến bay.
Để làm thủ tục lên máy bay, bui lòng sử dụng quầy làm thủ tục lên máy bay tại Sân bay Incheon.

Hành khách hợp lệ & Dịch vụ

 • Các hành khách có đặt chỗ đã được xác nhận để bay trên các chuyến bay quốc tế của Korean Air trong cùng ngày
  Đối với hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Sân bay Incheon
 • Quy trình làm thủ tục lên máy bay, bao gồm kiểm tra hành lý và xuất nhập cảnh, có thể thực hiện.

Lưu ý

 • Hành khách trên chuyến bay thuê bao riêng không thể làm thủ tục lên máy bay tại sân bay thành phố.
 • Một chuyến bay đến Hoa Kỳ (bao gồm cả đảo Guam) có thể được làm thủ tục lên máy bay ngoại trừ Sân bay Thành phố ga Seoul.
 • Các chuyến bay liên danh
  • Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của Korean Air (số hiệu chuyến bay của hãng vận chuyển khác): Có
  • Các chuyến bay liên danh được khai thác bằng máy bay của hãng vận chuyển khác (số hiệu chuyến bay của Korean Air): Không có

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của từng sân bay thành phố.

Giờ mở cửa

Chi tiết giờ mở cửa
Khu vực thành phố Giờ hoạt động Giờ đóng cửa làm thủ tục chuyến bay
Samseong-dong
 • Quầy làm thủ tục lên máy bay: 05:20 ~ 18:30
3 giờ 20 phút trước khi khởi hành
Ga Seoul
 • Quầy làm thủ tục lên máy bay: 05:20 ~ 19:00
Ga GwangMyeong
 • Quầy làm thủ tục lên máy bay: 06:30 ~ 19:00

* Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2020, quầy Bán vé tại sân bay thành phố Samseong dong đã tạm dừng phục vụ.

Cách sử dụng

 1. Hãy bắt chuyến xe buýt limousine từ sân bay thành phố sau khi đã qua kiểm tra xuất nhập cảnh
  Giờ mở cửa của Bộ Tư pháp Sân bay Thành phố Samseong-dong (05:30 ~ 18:30)
 2. Đến sân bay Incheon
 3. Sử dụng lối đi khởi hành được chỉ định và qua cửa kiểm tra an ninh và nhập cảnh
 4. Đến cổng lên máy bay cho chuyến bay của quý khách
 5. Lên máy bay

Lưu ý

 • Phát hành vé cho chuyến bay và các dịch vụ liên quan đến SKYPASS hiện có sẵn.
 • Hành khách đi theo đoàn không thể làm thủ tục lên máy bay tại sân bay thành phố.

Trang web Sân bay Thành phố Samseong-dong Mở trong cửa sổ mới