Cần làm gì khi hành lý không đến

Thất lạc or Chậm trễ or Hư hại

Nếu hành lý của quý khách chưa đến

  • Hãy xuất trình thẻ hành lý tại quầy thông tin của hãng hàng không khai thác chuyến bay.
  • Nộp mẫu đơn báo cáo hành lý với thông tin đã điền, bao gồm chi tiết về những vật dụng trong hành lý, nhãn hiệu hành lý, đặc điểm hành lý, thông tin liên hệ của quý khách v.v.
  • Để biết thêm thông tin về hành lý thất lạc, quý khách có thể gọ điện hoặc kiểm tra trực tuyến.
  • Korean Air sử dụng World Tracer, hệ thống quản lý hành lý được sử dụng bởi hơn 300 hãng hàng không trên khắp thế giới, để tìm hành lý của quý khách.

Thất lạc và chậm trễ

Quý khách cần báo cáo cho hãng hàng không khai thác trong vòng 21 ngày kể từ ngày đến đối với hành lý chậm trễ và trong vòng 7 ngày kể từ ngày quý khách nhận hành lý đối với những đồ vật bị thất lạc.

Nếu hành lý của quý khách chậm đến và quý khách không có người liên hệ tại điểm đến, Korean Air sẽ cấp cho quý khách 50 USD một lần để quý khách có thể mua những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Mẫu đơn khiếu nại tài sản (Thất lạc/Chậm trễ) open new windowpdf

Báo cáo Hư hại

Quý khách cần báo cáo cho hãng hàng không khai thác trong vòng 7 ngày kể từ ngày quý khách nhận được hành lý đối với hành lý bị hư hại.

Báo cáo Hành lý bị hư hại Open in new window 

Lời khuyên để ngăn ngừa thất lạc hành lý

  • Viết tên và thông tin liên hệ của quý khách bằng tiếng Anh lên hành lý.
  • Xác nhận lại thông tin trên thẻ hành lý của quý khách (điểm đến, số lượng, trọng lượng và tên).
  • Xác nhận lại thẻ hành lý trên hành lý để kiểm tra đó đúng là hành lý của quý khách.