Cần làm gì khi hành lý không đến

Thất lạc hay Chậm trễ hoặc Hư hại

Tôi nên làm gì nếu hành lý của mình không đến điểm đến cuối cùng?

Việc đầu tiên quý khách cần làm là thông báo về sự việc hành lý bị chậm hoặc thất lạc tới đại diện hãng hàng không tương ứng hoặc tới tiếp viên tại trung tâm dịch vụ về hành lý của hãng vận chuyển đưa quý khách tới điểm đến cuối cùng.

Ví dụ: nếu quý khách bay cùng với Korean Air từ sân bay quốc tế Incheon tới Los Angeles và sau đó bay cùng Delta tới New York, quý khách sẽ cần thông báo với đại diện của Delta hoặc trung tâm dịch vụ về hành lý của Delta. Các bước khác cần thực hiện:

  • Cung cấp nhãn xác nhận hành lý cùng vé.
  • Điền thông tin vào tờ khai thích hợp. Quý khách sẽ cần phải liệt kê các vật dụng có trong hành lý của mình, nhãn hiệu/mô tả hành lý, thông tin liên lạc và một vài chi tiết khác.
  • Cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng của hành lý bị thất lạc bằng điện thoại hoặc truy cập trực tuyến với WorldTracer, hệ thống theo dấu hành lý kết nối máy tính toàn cầu được Korean Air áp dụng.

Mẫu Khai Báo Tài Sản mở cửa sổ mới

Khiếu nại do Hư hại hoặc Chậm trễ

Nếu bất kỳ kiện hành lý ký gửi nào của quý khách bị hư hại hoặc vật dụng bên trong bị thất lạc, quý khách cần thông báo cho Korean Air bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ khi quý khách nhận được hành lý ký gửi.

Khiếu nại về hành lý bị chậm trễ cần được gửi đến Korean Air bằng văn bản trong vòng 21 ngày kể từ ngày quý khách nhận được hành lý ký gửi.

Trong trường hợp hành lý bị chậm trễ, Korean Air sẽ bồi hoàn một khoản thanh toán một lần duy nhất là 50 USD cho hành khách nếu thành phố đến không phải là quê nhà của họ và không có bất kỳ ai thân thích (gia đình hoặc quý khách bè) giúp đỡ để họ có thể mua những hàng hóa cơ bản cần thiết. 

Lời khuyên nhằm tránh bị thất lạc hành lý

  •  Bảo đảm thẻ hành lý có thông tin liên lạc được gắn cẩn thận vào hành lý của quý khách.
  • Xác nhận chi tiết trên thẻ hành lý: Điểm đến, số lượng túi, trọng lượng và tên.
  • So sánh thẻ hành lý với biên nhận hành lý ký gửi để đảm bảo quý khách không lấy nhầm hành lý của hành khách khác.