Kế hoạch cung cấp dịch vụ trên chuyến bay

Quý khách có thể kiểm tra kế hoạch cung cấp dịch vụ trên chuyến bay của Korean Air.

Quý khách có thể thưởng thức các chương trình như phim truyện, phim ngắn, nhạc và trò chơi trên màn hình cá nhân.
(Tuy nhiên, dịch vụ này có thể bị giới hạn tùy thuộc vào loại máy bay.)

Thủ tục và lịch trình cho các dịch vụ có thể thay đổi phụ thuộc vào từng loại máy bay, lịch trình bay và điều kiện bay.