Từ Hàn Quốc

in-flight service detail
Khu vực Thành phố đến Dịch vụ trên chuyến bay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Châu Mỹ New York/Dallas/Las Vegas/
Los Angeles/ Vancouver/
San Francisco/Seattle/
Chicago/Atlanta/ Washington D.C./Boston/
Toronto/Honolulu(KE053)
Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content Meal&Beverages No content No content
Tokyo  to Honolulu(KE001) Meal&Beverages Duty-free sales No content Light Meal&Beverages No content No content No content No content No content No content No content
Châu Âu London/Rome/Madrid/Milan/Barcelona/
Vienna/Amsterdam/Istanbul/
Paris/Prague/Frankfurt/Zagreb/Zurich
Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content Meal&Beverages No content No content 
Châu Đại Dương Brisbane/Sydney/Auckland Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content Meal&Beverages No content No content
Trung Đông
Dubai/Tel Aviv
Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content Meal&Beverages No content No content 
Nga
·Trung Á
Moscow/St Petersburg Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content Meal&Beverages No content No content
Vladivostok Meal&Beverages Duty-free sales No content No content No content No content No content No content No content No content No content No content 
Tashkent
Meal&Beverages Duty-free sales No content Snack&Beverages No content No content No content No content No content No content No content
Irkutsk Meal&Beverages Duty-free sales No content Beverages No content No content No content No content No content No content No content No content
Tây Nam Á
Colombo Meal&Beverages Duty-free sales No content Beverages No content Snack&Beverages No content No content No content No content No content No content
Colombo  to  Maldives Male Light Meal&Beverages Duty-free sales No content No content No content No content No content No content  No content No content No content No content 
Delhi/Mumbai Meal&Beverages Duty-free sales No content Beverages No content Snack&Beverages No content No content No content  No content No content No content
Kathmandu Meal&Beverages Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content No content No content  No content No content No content
Đông Nam Á
·Guam·Palau
Tất cả chuyến bay Meal&Beverages  Duty-free sales  Beverages
Đông Bắc Á Tất cả chuyến bay Meal&Beverages  Duty-free sales
 • Quý khách có thể thưởng thức các chương trình như phim truyện, phim ngắn, nhạc và trò chơi trên màn hình cá nhân.
  (Tuy nhiên, dịch vụ này có thể bị giới hạn tùy thuộc vào loại máy bay.)
 • Thủ tục và lịch trình cho các dịch vụ có thể thay đổi phụ thuộc vào từng loại máy bay, lịch trình bay và điều kiện bay.
 • Một số chuyến bay từ Đông Bắc Á cung cấp suất ăn hoặc đồ uống ngay trước khi hạ cánh.