Từ nước ngoài

in-flight service detail
Khu vực Thành phô khởi hành Dịch vụ trên chuyến bay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Châu Mỹ New York/Dallas/Los Angeles/
Vancouver/San Francisco/ Seattle/Chicago/Atlanta/Washington D.C./Boston/Toronto/ Honolulu(KE054)
식사와 음료 기내판매 No content No content Snack&Beverages No content No content 식사와 음료 No content No content
New York(KE086)/Las Vegas/
Los Angeles(KE012)/
San Francisco(KE026)
식사와 음료 No content No content No content No content No content 식사와 음료 Duty-free sales  Beverages
Honolulu  to  Tokyo(KE002) 식사와 음료 Duty-free sales No content  Beverages No content 식사와 음료 No content No content No content No content No content
Châu Âu London/Rome/Madrid/Milan/
Vienna/Amsterdam/Istanbul/
Paris/Frankfurt/Zagreb/Zurich
식사와 음료 Duty-free sales No content No content  Beverages No content No content 식사와 음료 No content No content 
Barcelona 식사와 음료 No content No content No content  Beverages No content No content 식사와 음료 Duty-free sales  Beverages
Châu Đại Dương
Brisbane/Sydney/Auckland
식사와 음료 Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content 식사와 음료 No content No content
Trung Đông
Dubai/Tel Aviv
식사와 음료 Duty-free sales No content No content Beverages No content No content 식사와 음료 No content No content 
Nga
·Trung Á
Moscow/St Petersburg 식사와 음료 Duty-free sales No content No content Snack&Beverages No content No content 식사와 음료 No content No content
Vladivostok 식사와 음료 Duty-free sales No content No content No content No content No content No content No content No content No content No content 
Tashkent
식사와 음료 Duty-free sales No content Snack&Beverages No content No content No content No content No content No content No content
Irkutsk 식사와 음료 Duty-free sales No content Beverages No content No content No content No content No content No content No content No content
Tây Nam Á
Maldives Male  to  Colombo 가벼운 식사와 음료 Duty-free sales No content No content No content No content No content No content No content No content No content No content
Delhi/Colombo 식사와 음료 Duty-free sales No content Beverages No content Snack&Beverages No content No content  No content No content No content No content 
Mumbai Snack&Beverages Duty-free sales No content Beverages No content 식사와 음료 No content No content No content  No content No content No content
Kathmandu 식사와 음료 Duty-free sales No content No content Beverages No content No content No content No content  No content No content No content
Đông Nam Á
·Guam·Palau
Giờ ban ngày 식사와 음료  Duty-free sales  Beverages
Ban đêm (KE624, 628, 644 hoạt động theo thứ tự như ban ngày) Beverages  Duty-free sales  식사와 음료
Đông Bắc Á Tất cả chuyến bay 식사와 음료   Duty-free sales
 • Quý khách có thể thưởng thức các chương trình như phim truyện, phim ngắn, nhạc và trò chơi trên màn hình cá nhân.
  (Tuy nhiên, dịch vụ này có thể bị giới hạn tùy thuộc vào loại máy bay.)
 • Thủ tục và lịch trình cho các dịch vụ có thể thay đổi phụ thuộc vào từng loại máy bay, lịch trình bay và điều kiện bay.
 • Một số chuyến bay từ Đông Bắc Á cung cấp suất ăn hoặc đồ uống ngay trước khi hạ cánh.