Mang thai

Vui lòng lưu ý rằng bộ đồ dùng chăm sóc cá nhân cho hành khách mang thai sẽ không còn được cung cấp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 (căn cứ theo ngày đặt chỗ).
Nếu quý khách đặt vé và yêu cầu bộ đồ dùng chăm sóc cá nhân cho hành khách mang thai trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, quý khách sẽ được cấp bộ đồ dùng này vào ngày bay. Tuy nhiên, tùy chọn yêu cầu bộ đồ dùng này sẽ không có nếu quý khách thực hiện hoặc thay đổi đặt chỗ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1.

Tại các sân bay ở Hàn Quốc, hành khách đang mang thai có thể làm thủ tục lên máy bay tại các quầy làm thủ tục cho “Hành khách có nhu cầu đặc biệt”. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp thẻ lên máy bay ưu tiên cho các thai phụ ở tất cả sân bay.

Khung thời gian Di chuyển An toàn

Mang thai đơn (1 bào thai trong tử cung)
  • Không có yêu cầu đặc biệt đối với thai phụ dưới 32 tuần.
  • Từ 32–36 tuần, vui lòng ghi rõ thai kỳ trong khi đặt chỗ và xuất trình mẫu cam kết trong khi làm thủ tục lên máy bay.
  • Đối với thai phụ mang thai 37 tuần trở lên, không chấp nhận chuyên chở vì lý do an toàn.
Mang đa thai (từ hai bào thai trở lên trong tử cung)
  • Không có yêu cầu đặc biệt đối với thai phụ dưới 32 tuần.
  • 32 tuần, vui lòng ghi rõ thai kỳ trong khi đặt chỗ và xuất trình mẫu cam kết trong khi làm thủ tục lên máy bay.
  • Đối với thai phụ mang thai 33 tuần trở lên, không chấp nhận chuyên chở vì lý do an toàn. 

Giấy tờ cần thiết

Nếu quý khách có biến chứng thai kỳ (chẳng hạn như tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ, xuất huyết sản khoa), quý khách phải xuất trình các loại giấy tờ sau đây khi làm thủ tục lên máy bay.